Privacyverklaring

Privacyverklaring
FOOX Groothandelsorganisatie streeft ernaar om producten en diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online diensten van FOOX Groothandelsorganisatie, uitgezonderd de diensten waarbij naar een specifieke, op die dienst van toepassing zijnde, privacyverklaring wordt verwezen.

Hartelijk geleverd!
Wij willen u onze ´hartelijke´ service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen er wel voor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw (bedrijfs)naam, (email)adres, bankrekeningnummer en telefoonnummer. Ook uw IP-adres of gebruikersnaam kan als persoonsgegeven worden aangemerkt.

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals onze webwinkel, hebben wij uw persoonsgegevens nodig: uw (bedrijfs)naam, (email)adres, (woon)plaats, bankrekeningnummer en telefoonnummer. Voor een aantal diensten hebben wij specifieke persoonsgegevens van u nodig. Uiteraard worden deze persoonsgegevens enkel en alleen voor deze specifieke dienst gebruikt. Denk hierbij aan mobiele applicaties die functionaliteiten op basis van uw locatiegegevens, bijvoorbeeld uw locatiegegevens ten behoeve van pakketbezorging.

Waar worden persoongegevens voor gebruikt?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring. Zo verkopen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet aan andere partijen. Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, zullen worden gebruik voor:
 
  1. het leveren en factureren van bestelde producten,
  2. het op de hoogte houden van de status van uw bestelling,
  3. het op de hoogte houden van interessante producten of diensten met uw toestemming,
  4. controle op het productieproces en/of ter voorkoming en/of opsporing van fraude indien het vermoeden bestaat dat er misbruik wordt gemaakt,
  5. als u vragen of klachten hebt, dan proberen wij u, met behulp van uw persoonsgegevens, zo spoedig mogelijk te helpen.
  6. verstrekken aan autoriteiten of andere derden als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Wij houden u graag op de hoogte van interessante informatie over voor u relevante producten of diensten van FOOX Groothandelsorganisatie of derde partijen. Wij bieden u de mogelijkheid om u voor deze berichtgeving uit te schrijven wanneer u wilt. Bij mailings kunt u dit bijvoorbeeld doen door te klikken op ‘afmelden’ onderaan de FOOX mailing.

Wij willen u graag online diensten op maat aanbieden, wat wij doen door het tonen van relevante informatie op onze website en het doen van interessante aanbiedingen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u aanbiedingen te sturen waarvan wij denken dat u ze interessant vindt. Factoren die meespelen in het verzenden van persoonlijke aanbiedingen zijn uw koophistorie en eerder bekeken (categorie) producten.

Externe diensten
Bij een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen. In dat geval kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met deze partijen delen. De meeste externe partijen ondersteunen ons met het leveren van de door u gevraagde producten of dienst. In sommige gevallen kan het gaan om aanvullende dienstverlening, zoals het faciliteren van marketingactiviteiten. Bij het leveren van externe diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons hiermee ondersteunen. Denk hierbij aan de financiële afhandeling van de betalingen; hiervoor gebruiken wij een betaalprovider. Ook met deze externe partijen maken wij duidelijke afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u gebruik maakt van een FOOX webwinkelaccount, kunt u op een eenvoudige manier, op een centrale plek uw persoons- en bedrijfsgegevens beheren. Vervolgens past FOOX deze gegevens voor u aan.

Om onze website te kunnen blijven verbeteren houden wij gegevens bij over het gebruik van onze website door onze bezoekers.
Voorbeelden van gegevens die wij bijhouden zijn:
 
  1. het aantal bezoekers per dagdeel,
  2. de gemiddelde verblijfsduur op websites van FOOX,
  3. het aantal ‘clicks’ op websites van FOOX,
  4. de instellingen van uw apparaat die uw browser naar ons toezendt, waarmee u mogelijk uniek te identificeren bent en uw online bezoek bij FOOX te volgen is.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
FOOX Groothandelsorganisatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FOOX Groothandelsorganisatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor informatie over cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Hier kunnen ook uw persoonsgegevens tussen zitten zo lang deze fiscaal relevant zijn.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Beveiliging van persoonsgegevens
FOOX Groothandelsorganisatie beveiligt persoonsgegevens die worden opgeslagen. FOOX doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben intern een beleid om ervoor te zorgen dat bij onze producten en diensten er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van FOOX Groothandelsorganisatie hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uw rechten op grond van de privacywetgeving zijn op basis van de toepasselijke wetgeving. U heeft daarom het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren en/of verwijderen. Wilt u bijvoorbeeld weten welke persoonsgegevens FOOX Groothandelsorganisatie van u verwerkt of welke rechten u heeft ten aanzien van corrigeren, blokkeren en/of verwijderen? Neem dan contact op met de FOOX vestiging waar u klant bent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Bent u klant bij Jaap Breman?
Log dan in op jaapbreman.nl.